Over Kipjes

Het is niet anders. Je leest er een paar en je kunt er niet omheen. De ogenschijnlijk zo simpele versjes van Xavier Kipjes trekken je mee in een wereld van gelaagdheid, spitse humor, om een hoekje denken en een volstrekt authentieke wijze van tegen de dingen aankijken.

Kinderen, vanaf een jaar of 9, 10, zijn er dol op. Zij ontdekken de mogelijkheden van spelen met taal, betekenissen en de humor die dit oplevert.

De meer gerijpte lezer ervaart de onderliggende toon van een persoon die kind is gebleven, tegendraads, rebels en die zich uitgerekend vastgebeten heeft in een streng, vormvast genre. Want juist met de spanning tussen het vrijgevochtene en het strenge, geeft Kipjes uitdrukking aan zijn plaats in de maatschappij. Daar heeft hij geen beschuldigingen of tranenplengerij voor nodig. Vrolijke luchtigheid met op zijn tijd een sneer of een steek volstaat. En de lezer herkent dit.

BIO

Xavier Kipjes werd geboren op 14 juni 2015, de dag na het heengaan van de Peetvader der Ollekebollekes. Toeval? Op die dag was zijn eerste openbare optreden.

Als foetus bekwaamde hij zich gedurende zijn 6-jarige draagtijd in dit achtregelige fenomeen* In korte tijd vulde de zwangerschapsbuik zich met een enorme hoeveelheid van dit spul en op echografieën valt te zien, dat dit regelmatig gebeurde met een foetale lidzwelling. Er ontstonden weldra enkele thema’s waarrond de bollekes zich afspeelden en eveneens vele lange series.

Na enige tijd dreigde evenwel het vruchtwater giftig te worden door een te hoge bollekesconcentratie. Dit kon alleen tegengegaan worden door de uitscheiding van andere rijmgenres. De Limerick bleek hierbij een weinig werkzame antistof te zijn. Het liedgenre, van uiteenlopende lengte, bewees meer succes te hebben. Evenals de zich spontaan uitscheidende Ozootjes, een rijk genre, vernoemd naar het op één na kortste gedicht ter wereld:

Zo

O

Tweeregelig dus.

Later groeide het aantal vierregelige rijmpjes schrikbarend snel en daaruit kon het krachtige antibollekum Xaviertje gedestilleerd worden. Aan de cocktail werd later ook het Koekeloertje toegevoegd.

De aanmaak was echter zodanig, dat in 2013 buitenbuiks ontsluitingsversnellers overwogen werden. De weeën bleven echter uit. Hogerhand had kennelijk andere plannen omtrent het geboortetijdstip.

 

Het zou overigens verkeerd zijn om te denken, dat de verwekker van Xavier Kipjes de eerder gesuggereerde weledelgeleerde was. Foei! Hij is, inderdaad, slechts de peetvader. Ook werd het woord geboortetijdstip niet voor niets gekozen.

Aan de wieg van de verwekker zelf, de genenleverancier dus, stonden meerdere kraambezoekers en -bezoeksters. Hun namen, voorzover al bekend, worden hier niet persé geheimgehouden, maar het zijn er zoveel, feitelijk…

De voornaamste kraamvisite moet tot slot toch wel even genoemd worden: Trijntje Boon, grootmoeder van de boreling. In haar plachten tijdens haar bezigheden achter fornuis en aanrecht kleinoden op te wellen als:

In een stil straatje van een statig stadje lag op een stenen stoepje een stevig stukje stront stiekem te stinken…

*Aanvankelijk werd Kipjes niet gehinderd door veel kennis van het reglement van de gedichtjespolitie. Na zijn eerste aanhouding echter, benutte Xavier zijn straftijd door enige zelfcorrectie toe te passen, waar straf ook voor bedoeld is. Hij behaalde vrij snel zijn politiediploma en voerde een nieuw wetsartikel in: de Wet Kipjes (2010), waarin overtredingen van de Wet P (1974) geoorloofd zijn, mits er het etiket Tuinparasolleke opgeplakt wordt. Sinds die tijd gedraagt Xavier zich als iedere gehoorzame rijmburger, door slechts wetten te overtreden als de pakkans gering is of wanneer voor het vergrijp niet geschreven wordt.